Kao oko mrtvaca jednog

sjaje oko našeg vrta bednog,

fenjeri.

Da l noć na Tebe svile prospe?

Jesi li se digla među gospe?

Gde si sad ti?

 

Voliš li još noću ulice,

kad bludnice i fenjeri stoje

pokisli?

A rage mokre parove vuku,

u kolima, ko u mrtvačkom sanduku,

što škripi.

 

Da nisi sad negde nasmejana,

bogata i rasejana,

gde smeh vri?

O nemoj da si topla, cvetna,

O ne budi, ne budi sretna,

bar Ti mi, Ti.

 

O ne voli, ne voli ništa,

ni knjige, ni pozorišta,

ko uceni.

Kažeš li nekad, iznenada,

u dobrom društvu, još i sada,

na čijoj strani si?

 

O da l se sećaš kako smo išli,

sve ulice noću obišli,

po kiši?

Sećaš li se, noćne su nam tice

i lopovi, i bludnice,

bili nevini.

 

Stid nas beše domova cvetni’,

zarekli smo se ostat nesretni’,

bar ja i Ti.

U srcu čujem grizu miša,

a pada hladna, sitna kiša.

Gde si sad Ti?

 

Beč. U revoluciji, 1918.

Za studantesu, Idu Lotringer.