6

Igranje školica sa Velikim Hronopijom-30 godina od smrti Hulia Kortasara

Književnost

Literatura je vrsta igre, ali je igra u koju neko može da unese kompletan svoj život. Neko može da uradi sve zbog te igre. Počelo je u detinjstvu kada se u najvećoj meri artikulišu sve naše buduće aspiracije. U periodu…